Menu Luk

“Det er lettere at bygge sunde børn end at reparere ødelagte mennesker” – Vigtige punkter fra konference om barnets første 1000 dage

Den anden dag fik jeg en nyhedsmail fra Vidensråd for Forebyggelse, som havde et link til et kort sammendrag fra en konference om ’barnets første 1000 dage’.

Da jeg ikke selv havde været med til konferencen, var sammendraget en oplagt mulighed for at blive opdateret – på en nem måde. Det er jo win-win, så læs mere nedenfor.

Det var en konference d. 1. december 2021 arrangeret af Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse om, hvordan vi som samfund sikrer, at alle forældre får de bedste rammer til at give deres barn en god begyndelse på livet.

Det er et særdeles vigtigt emne, for ulighed i sundhed er et stort problem med vidtrækkende konsekvenser. Til trods for, at vi ofte betragter Danmark som et meget lige samfund, så har vi en relativt stor social ulighed i sundhed. Det er ikke bare et stort, men også et stigende problem. Den sociale ulighed opstår allerede inden fødslen og følger med barnet helt ind i voksenlivet, og der er derfor bred enighed fagligt og politisk om, at der skal sættes ind med en tidlig indsats, hvis udviklingen skal vendes.

Vigtigheden afspejles også ved, at Københavns Professionshøjskole har fokus på ’børnelivet’. Det er bl.a. et stort tema i forskningsprogrammerne, hvor også medarbejdere fra Psykomotorikuddannelsen er involveret.

Jeg vil foreslå, at man læser den relativt korte opsamling via linket nedenfor, men her vil jeg meget kort præsentere nogle temaer, faktorer og løsningspotentialer fra konferencen, hvor det er tydeligt, at psykomotoriske terapeuter kan byde ind. Fx fremme ressourcer for familier, tryg tilknytning for børn, forebygge stress, tværprofessionelt arbejde i ’familiehuse’, forebygge og behandle psykisk sårbarhed samt facilitere kognitiv, følelsesmæssig og social udvikling hos børn og voksne.

Gå til opsamlingen fra konferencen via dette link (læsetid ca. 15 min).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.