Menu Luk

Om hjemmesiden

Hjemmesiden er forankret på Psykomotorikuddannelsen, Campus Nordsjælland, Københavns Professionshøjskole. Indlæggene redigeres og skrives af undervisere og forskere på uddannelsen i Hillerød, og her bliver vi dagligt inspireret af at planlægge undervisning og gå i faglig dialog med studerende og kollegaer.

Det overordnede formål er at synliggøre vidensgrundlaget for psykomotorik og tilsvarende arbejde med krop-psyke forhold.  Vi vil både byde ind med brikker og prøve at samle meningsfulde billeder. Vi tænker, at det kan føre til forslag til bedre løsninger af de udfordringer, som professionen kan være med til at løse.

Formålene er:

 • At synliggøre vidensgrundlaget
 • At formidle relevant viden og forskning
 • At vække nysgerrighed og refleksion samt inspirere
 • At etablere en platform som supplerer de kanaler, hvor forskning ellers bliver formidlet
 • At være en stemme i debatten om krop-psyke forhold

Vi henvender os til:

Dig der har specifik interesse i faget samt forholder dig kritisk konstruktivt til krop, psyke og sundhed. Måske er du studerende, terapeut, underviser, lærer, pædagog – eller bare nysgerrig og interesseret? Vi håber ydmygt, at du vil opnå indsigt og udsyn.

Formatet er en blog og hjemmeside:

Vi vil forsøge at placere os i det rum, der er mellem den højt specialiserede forskningsformidling i videnskabelige tidsskrifter og den mere letbenede formidling mange andre steder. Vi tilstræber at formidle forskningsbaseret viden på en lettere tilgængelig måde, og vi vil også præsentere viden fra praksis i form af cases og gode idéer, som kan virke som inspiration.

Hvordan vi vil gribe det an:

 • Ved at tage emner op, granske dem nysgerrigt og udfolde dem
 • Videreformidle viden og pege på spændende emner
 • Ved at pege på interessante bøger, podcasts, hjemmesider eller lignende
 • Ved at levere kritisk konstruktive kommentarer
 • Ved at udfordre etablerede ’sandheder’ og afmontere misforståelser
 • Ved at zoome ind på detaljer, men også zoome ud for at få overblikket
 • Ved at stille spørgsmål og se sagen fra en ny vinkel
 • Ved at søge belæg for sammenhænge
 • Ved at være præcise om faglige begreber – og afdække uklarheder
 • Ved at afklare semantiske problemer

Vores faglige erfaring og nysgerrighed giver os en bred baggrund for at opsøge, sammenfatte, vurdere og formidle viden, og vi bestræber os på at være grundige, bl.a. ved at referere til anerkendt videnskabelig litteratur. Men på trods af vores anstrengelser vil vi måske komme til at lave fejl eller misforstå ting – og nogle fænomener vil måske lige så vel kunne forstås på en anden måde end vores. Forhåbentlig kan selv sådanne situationer vise sig at være med til at belyse og gøre os alle klogere på det pågældende emne.

Blogindlæggene skal ikke forstås som en fuldstændig beskrivelse af forskningen/fænomenet, men snarere præsentere nogle nedslag, pointer eller forsøg på sammenfatninger. Desuden er viden og teori ikke entydig, og bearbejdning og formidling af viden kan ses som brikker i et stort puslespil. Derfor handler det også om, hvordan man lægger disse brikker sammen til et meningsfuldt billede i den pågældende sammenhæng.

Tak til studerende, kollegaer, venner og familie for inspiration.