Menu Luk

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 – Et katalog over vigtige og samfundsrelevante arbejdsopgaver for psykomotoriske terapeuter

”Danskerne bliver tykkere og mere kede af det. Det viser en stor national undersøgelse, der siden 2010 har kortlagt danskernes sundhed.”[1] 

”Vi dyrker mindre motion, lever usundt og har flere mentale udfordringer. Kæmpestor undersøgelse tegner et mistrøstigt billede af folkesundheden efter corona.”[2]

”Vi drikker mindre og ryger mindre. Til gengæld bevæger vi os ikke nok og spiser stadig mere usundt. Samtidig er den mentale sundhed under massivt pres – særligt for unge kvinder.”[3]

Praktisk bemærkning: Dette blogindlæg indeholder en videogennemgang (vlog) af Den Nationale Sundhedsprofil. Indrømmet, det blev sgu en lidt lang video på 54 minutter; men en vis grundighed var påkrævet, for der er altså mange interessante oplysninger i rapporten. En god løsning kan være at tilgå videoen som en podcast, for lydsporet kan godt stå meningsfuldt alene.

Citaterne ovenfor er eksempler på meget korte sammenfatninger af Den Nationale Sundhedsprofil 2021 i forskellige medier efter udgivelsen af den samlede rapport d. 9. marts 2022. Undersøgelsen giver et overblik over voksne danskeres sundhed, sygelighed og trivsel samt belyser det seneste årtis udvikling ved at sammenligne med data fra de tidligere sundhedsprofilundersøgelser, der blev foretaget i 2010, 2013 og 2017.

Det er en af de største sundhedsundersøgelser i Danmark, og dataindsamlingen er baseret på et spørgeskema, som blev udsendt til 324.000 personer på 16 år eller derover med bopæl i Danmark i februar til maj 2021. I alt deltog 183.646 personer, hvilket svarer til 56,7 % af de adspurgte. Undersøgelsen er gennemført i alle landets kommuner og regioner på samme tid, og det giver den enkelte kommune og region en god mulighed for at følge udviklingen lokalt og regionalt.

Se mere i pressemeddelelsen og på hjemmesiden hos Sundhedsstyrelsen, hvor man kan finde både den fulde version på 196 sider samt en kort version på 20 sider.

Jeg vil fremhæve to psykomotoriske vinkler på Den Nationale Sundhedsprofil 2021:
1) Det er vigtig og interessant baggrundsviden, som kan kvalificere psykomotoriske terapeuters arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling
2) Det er faktisk ét stort katalog over arbejdsopgaver for psykomotoriske terapeuter, fordi deres kompetencer i høj grad matcher udfordringerne

Bare ved at kigge på indholdsfortegnelsen kan vi få et overblik over de pågældende sundhedsudfordringer, som det danske samfund hurtigst muligt må komme med nye og bedre bud på at håndtere, således at de dårlige tendenser kan stoppes og måske endda vendes.

I videoen nedenfor laver jeg en grundig gennemgang med fokus på disse temaer:

  • Helbred og trivsel: Selvvurderet helbred, Fysisk og mentalt, Stress, Sociale relationer
  • Sundhedsadfærd og risikofaktorer: Rygning, Alkohol, Kost, Fysisk aktivitet, Vægt
  • Langvarig, kronisk sygdom
  • Smerter eller ubehag


Opsamling
Som nævnt ovenfor foreslår jeg, at man læser Den Nationale Sundhedsprofil 2021 som et katalog over arbejdsopgaver for psykomotoriske terapeuter.

Selvom det er et spørgeskema, så kan man høre borgernes stemmer om deres sundhedsproblematikker – mange udtrykker direkte, at de gerne vil ændre på situationen. Med en bred bio-psyko-social sundhedsforståelse står psykomotoriske terapeuter fagligt godt til at indgå i potentielle løsninger på borgernes og samfundets sundhedsudfordringer. Psykomotorik som profession bør svare på disse udfordringer i et sprog om sundhed, lidelser og sygdom, som både borgere og beslutningstagere kan forstå.

Det er komplekse problemer, hvor der ikke er simple løsninger, såsom at få et råd om at tage det med ro eller være mere aktiv. Håndtering af kompleksiteten og veje til sundere adfærd kan ske i samarbejde med borgeren – med blik for den gode relation, psykosociale samspil, krop-psyke-forståelse mv.

Fysisk aktivitet, sociale samspil, bevægelse, afspænding, meditation, behandling, samtale med videre – samt synergien mellem disse! Alt dette er der godt belæg for mht. sundhedsfremme samt forebyggelse og behandling af sygdomme.

Lyt evt. til mere om Den Nationale Sundhedsprofil her:
Sygt nok: Sundhedsbiblen er kommet (11. marts 2022)
Brinkmanns briks: Mærk livet – Lev som en 18-årig! (23. marts 2022)


[1] Sygt nok: https://www.dr.dk/lyd/p1/sygt-nok/sygt-nok-2022-03-11

[2] Dansk Kiropraktorforening: https://www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder/2022/marts/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2021/

[3] Sundhedsmonitor: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8657260/Her-er-konklusionerne-i-den-nye-nationale-sundhedsprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *