Menu Luk

This is so important, let me repeat this

Det er ikke mine ord; de kommer fra Jeanette Norden professor fra Vanderbilt University, School of Medicine, som har lavet et online-kursus på Wondrium1.

“This is so important, let me repeat this; emotions, and in humans the mental representation of emotions which are subjectively experienced as feelings, are absolutely necessary for rational behaviour.”

Og så gentaget – oversat til dansk:

”Emotioner, og hos mennesker den mentale repræsentation af emotioner, der subjektivt opleves som følelser, er absolut nødvendige for rationel adfærd.”

Den pågældende forelæsning handler om emotioner og eksekutive funktioner, og nedenfor er der et lille uddrag fra forelæsningen, hvor citatet ovenfor indgår i en lidt større sammenhæng.

Men som optakt til videoindslaget skal jeg lige nævne, at hendes afsæt er en kritik af dualismen, som hun kalder et fejlagtigt paradigme.

Dualisme knyttes ofte til Descartes, og på lex.dk2 beskrives det, at Descartes (1596-1650) argumenterer for, at der er fundamental forskel mellem bevidsthed og materie. Det vil sige, at Descartes får adskilt det materielle og det tænkende (det sjælelige) i to forskellige substanser – dualisme. Han ser altså mennesket som et dualistisk væsen, som består af det sjælelige, bevidstheden og det materielle, kroppen. Den sjælelige substans er karakteriseret ved, at den tænker og er uudstrakt, den materielle substans, kroppen er karakteriseret ved, at den ikke tænker og er udstrakt. Sjælen er fri og tænker ud fra logikkens principper. Kroppen er ufri og virker efter mekanikkens principper.

Dualismen har sat sig mange spor i vores måde at tænke, tale og handle på, og er nok stadig i dag – mere eller mindre implicit – en del af den vestlige verdens måde at forstå forholdet mellem krop og psyke på. Og helt eksplicit ser man det fx i opdelingen i hhv. somatisk og psykiatrisk helbred og sygdom.

Prøv at høre, hvordan Jeannette Norden argumenterer for det problematiske i en dualistisk opfattelse og i stedet fastslår: “Human beings use emotion to help guide the rational behaviour, so this is definitely a new paradigm.”

Emotionerne er knyttet til kroppen, og dette perspektiv definerer en tæt sammenhæng mellem krop, følelser og rationalitet; en sammenhæng som er støttet fra både forskning, filosofisk tænkning samt klinisk praksis, som Antonio Damasios casebeskrivelse af patienten Elliot er et fremtrædende eksempel på – og som Damasio udviklede teorien om somatiske markører ud fra. Se mere om dette i blogindlægget om Damasio, emotioner og følelser.

[1] Understanding the Brain, https://www.wondrium.com/understanding-the-brain

[2] https://denstoredanske.lex.dk/Ren%C3%A9_Descartes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.