Menu Luk

Ny bog: Psychomotor interventions for mental health – Adults

Nye udgivelser om psykomotorik har hidtil være en forholdsvis sjælden begivenhed, men 2020 tegner til at blive anderledes. Herhjemme har Siff L. E. Skovenborg f.eks. udgivet bogen “Psykomotoriske faglige grundbegreber og grundforståelser” og Ingrid Arild Jensen har lagt sidste sidste hånd på sin bog om psykomotoriske grundøvelser, der udkommer senere på året.

Internationalt har der indtil nu også været langt mellem snapsene. Der udgives faktisk en del litteratur om psykomotorik i den spansk- og fransktalende verden, hvor faget mange steder står stærkt, men det er jo ikke så nemt at læse for os herhjemme, og der også en tendens til at teksterne er orienteret mod lokale faglige traditioner, som ikke nødvendigvis er så kendte i Danmark.

Bogen “Psychomotor Interventions for mental Health – Adults” (undertitel: ‘A movement and body-oriented approach‘) udgør en undtagelse. Den er udgivet i Holland men både tiltænkt et hjemligt og international målgruppe og den bevæger sig inden for en teoretisk referenceramme, som også er kendt herhjemme. I psykomotorisk kontekst – fordi der ikke findes andre lignende bøger – er der derfor tale om et helt exceptionelt samlet bidrag til fagets vidensbase om behandling af voksne med forskellige psykologiske problematikker.

Bogens bidragydere er 30 praktikere, undervisere og forskere med tilknytning til psykomotorikuddannelsen på Windesheim University of Applied Science i Holland. I Holland har psykomotorik et meget stærkere fodfæste indenfor det etablerede behandlingssystem end i Danmark, også indenfor det psykiatriske felt, og forfatterne har derfor et stort og veletableret erfaringsgrundlag at formidle ud fra.

Bogens indeholder 12 kapitler, der hver især tager udgangspunkt i en bestemt målgruppe/problematik. Hvert kapitel indledes med en kort casebeskrivelse/vignet. Dernæst opsummeres den vigtigste viden om målgruppens problematikker, hvilke psykomotoriske interventioner der egner sig til målgruppen, og den forskning der ligger bag.

Bogens 12 kapitler:

 1. Psychomotor interventions for mental health: an introduction
 2. Psychomotor interventions for depressive disorders
 3. Psychomotor interventions for anxiety disorders
 4. Psychomotor interventions for somatic symptom related disorders
 5. Psychomotor interventions for eating disorders
 6. Psychomotor interventions for post-traumatic stress disorder and dissociative disorders
 7. Psychomotor interventions for psychotic disorders
 8. Psychomotor interventions in acute psychiatric wards
 9. Psychomotor interventions for personality disorders
 10. Psychomotor interventions for disruptive, impulse-control and conduct disorders: why aggression requires an experience-based treatment approach
 11. Psychomotor interventions for people with substance use disorders
 12. Psychomotor interventions for older adults with dementia

Der findes ikke andre bøger på dansk eller engelsk, der så systematisk gennemgår psykomotoriske interventioner for voksne og knytter det til nyere forskning. I den kommende tid vil vi her på bloggen plukke udvalgte kapitler ud til nærmere anmeldelse. Inden da, vil jeg sige lidt mere overordnet om bogens kontekst og teoretiske ståsted:

Selv om bogen er tiltænkt et international publikum er den farvet af en særlig hollandske ‘approach’ til psykomotorik, som folkene i Windesheim har været med til at udvikle og som er formet af at psykomotorik rutinemæssigt indgår i de etablerede behandlingstilbud på en helt anden måde end i Danmark. Bogen er på den måde en genvej til viden og erfaringer, som det ville tage årtier at opbygge herhjemme.

Bogen dækker dog ikke alle psykomotoriske tilgange. I sammenligning med Danmark arbejder man i Holland (og måske specielt Windesheim) mere målgruppeorienteret, psykoedukativt og resultatorienteret, hvilket tydeligt skinner igennem bogens kapitler. Med en opdeling fra psykoterapien kunne man sige at tilgangen overvejende er ‘kognitiv’ (med kropsligt udgangspunkt selvfølgelig). Det betyder at den udelader nogle perspektiver, som mange finder væsentlige herhjemme. Hverken (krops-)fænomenologiske, eksistentielle eller psykodynamiske perspektiver fylder særlig meget i bogen.

Det ændrer ikke ved at bogen kan være nyttig for alle. Den præsenterer i koncentreret form psykomotorisk indsatser koblet på nyere forskningsmæssig viden på en måde, som ikke er set tidligere, og man kan trække på den uanset eget teoretisk ståsted.

Bogens fremhævelse af ordet “Adults”, skyldes at der også er et bind på vej om interventioner rettet mod børn og unge, med tilsvarende opdeling i forskellige problematikker og udviklingsmæssige forstyrrelser, såsom behandling af autisme, behandling af adhd, etc.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.